Dana 24. studenog u posjet nam dolazi delegacija partnera na EU-projektu „SMALLABLE“ kojeg LAG „Sjeverna Istra“  provodi u partnerstvu s partnerima iz Italije, Mađarske, Španjolske i Portugala  unutar programa EU CERV-2022-TOWNS-NT (Citizens-Equality-Rights-Values).

Cilj projekta je revitalizacija ruralnih sredina i sprečavanje depopulacije aktiviranjem mladih u dobi od 18-35 godina na uključivanje u mehanizme aktivnog građanstva odnosno poticanjem na preuzimanje aktivne uloge u zajednici. Obzirom na cilj projekta, uz predstavnike partnerskih općina Monte San Martino (Republika Italija), Cilleros (Španjolska), San Martin de Trevejo (Španjolska), Fundao (Portugal), Sobral de Sao Miguel (Portugal), Pecsely (Mađarska) i talijanskog LAG-a Media Valle del Tevere,  delegaciju čine i mladi u dobi od 18-35 godina s područja uključenih partnera.

Projekt se provodi kroz razdoblje od 24 mjeseci, a trenutno je u 2. etapi radnog naziva WORKING SMALLABLE, u kojoj je naglasak na radu s mladima, njihovom povezivanju, poticanju na kritičko sagledavanje društvene zbilje i stvaranju novih prilika.

Program radnog susreta na području našeg LAG-a koncentriran je na 3 tematske cjeline:

  1. poduzetničke inicijative u ruralnim sredinama,
  2. digitalne i kreativne industrije u ruralnim sredinama, te
  3. EU-projekti kao pokretači razvoja ruralnih sredina.

Sudjelovanje u programu radnog posjeta djelom je otvoreno za zainteresiranu javnost (mlade u dobi od 18-35 godina) koji će imati prilike sudjelovati u tematskim radionicama (poduzetništvo, kreativnost, branding, EU-projekti, aktivno građanstvo jačanje civilnog društva) te će ono uključenima pružiti brojne prilike za razvoj novih znanja i vještina, a u kasnijoj fazi i putovanja u posjet partnerima te razmjenu iskustava.

Više informacija o projektu potražite na: www.lag-sjevernaistra.hr ili slanjem upita na: info@lag-sjevernaistra.hr.